CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO

ESTÉTICA Y BELLEZA

Obtendrás una titulación oficial del departamento de educación de la Generalidad de Cataluña, convirtiéndote en un @ profesional de la estética, belleza y bienestar, trabajando el estado bello del cuerpo. El éxito estará en la calidad profesional que desarrollarás en la escuela con trabajos teóricos y prácticos, adentrándose al mundo laboral con la nueva FPDual.
FPDUAL con prácticas en empresa Inscripciones abierta Marzo y abril matrícula 70€ antes 170€ INSCRIPCIÓN
 • Hores
 • 2000 hores, repartides en:
  1617 en un centre educatiu
  383 en un centre de treball
 • Durada
 • 2 anys acadèmics
 • Data d'inici
 • Setembre
 • Data finalització
 • Juny
La implementació de la modalitat FP DUAL en els CFGM d'estètica i bellesa. La modalitat FP DUAL combina el temps de formació en el centre educatiu i el temps d’activitat en l’empresa de pràctiques, que els alumnes realitzen en condició de treballador, assalariat, becari de formació o voluntari. Aquest aprenentatge aconseguit durant l’estada a l’empresa és reconegut acadèmicament. L’alternança entre la formació teòrica al centre i la formació pràctica en les empreses augmenta en gran mesura la motivació i el rendiment dels alumnes, fent que aquests es mostrin molt satisfets i aconsegueixin resultats molt positius. Torna a aparèixer la figura de l'aprenent.

Què apendré durant el curs?

Aquests estudis capaciten per aplicar tècniques d'embelliment personal, manteniment de l’estètica personal pell, cos, mans i peus i aprendràs a comercialitzar serveis d'estètica, cosmètics i perfums, tot complint els procediments de qualitat i els requeriments de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental establerts en la normativa vigent.

  MP01. Tècniques d'higiene facial i corporal
  MP02. Maquillatge
  MP03. Depilació mecànica i descoloració del borrissol
  MP04. Estètica de mans i peus
  MP05. Tècniques d'ungles artificials
  MP06. Anàlisi estètica
  MP07. Activitats en cabina d'estètica
  MP08. Imatge corporal i hàbits saludables
 

  MP09. Cosmètics per a estètica i bellesa
  MP10. Perfumeria i cosmètica natural
  MP11. Màrqueting i venda en imatge personal
  MP12. Formació i orientació laboral
  MP13. Empresa i iniciativa emprenedora
  MP14. Anglès tècnic
  MP15. Síntesi
  MP16. Formació en centres de treball

Com hi accedeixo?

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixin algun dels requisits següents:

  Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria
  Haver superat el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà
  Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
  Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)
  Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
  Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys
  Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional antics PQPI mòdul C​
  Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior
 

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre en què es demana l'ensenyament en primera opció. 

Per assignar les places, les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació mitjana de l'ESO o dels estudis equivalents; les que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir d'un número de desempat, que s'obté per sorteig. 

Hi ha un 20% de places reservades per a l'alumnat que accedeix al cicle mitjançant una prova d'accés; les sol·licituds d'aquest alumnat s'ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova.

A què em podré dedicar un cop finalitzat?

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica que els permet accedir: 

  Al batxillerat
  A un cicle de grau superior del perfil professional d'Imatge personal


  Al món laboral, com a:
  Tècnic o tècnica esteticista en centres de bellesa i gabinets d'estètica
  Maquillador o maquilladora
  Tècnic o tècnica d'ungles artificials
  Tècnic o tècnica en depilació
  Tècnic o tècnica en manicura i pedicura
  Recepcionista en empreses estètiques
  Demostrador o demostradora d'equips, cosmètics i tècniques estètiques
  Agent comercial en empreses del sector
  Assessor i venedor o assessora i venedora en perfumeries i drogueries

Muchas gracias por vuestra profesionalidad, labor y apoyo ofreciéndonos esta gran oportunidad a través de los cursos del Inem. Así poder reubicar mi vida laboral siguiendo los pasos hacia mi corazón. Sois fantásticas.

Rosa Garcia, Curs ACORD MARC I SOC

INSCRIPCIONS

Ens pots trucar al 93 870 81 10 o escriure'ns a parcestudi@parcestudi.com