CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ

Estètica i bellesa

Obtindràs una titulació oficial del departament d’educació de la Generalitat de Catalunya , convertint-te en un@ professional de l’estètica, bellesa i benestar, treballant l’estat bell del cos. L’èxit estarà en la qualitat professional que desenvoluparàs a l’escola amb treballs teòrics i pràctics, endinsant-te al món laboral amb la nova FPDual.
 • Hores
 • 2000 hores, repartides en:
  1650 en un centre educatiu
  350 en un centre de treball
 • Durada
 • 2 anys acadèmics
 • Data d'inici
 • Setembre
 • Data finalització
 • Juny
La implementació de la modalitat FP DUAL en els CFGM d'estètica i bellesa. La modalitat FP DUAL combina el temps de formació en el centre educatiu i el temps d’activitat en l’empresa de pràctiques, que els alumnes realitzen en condició de treballador, assalariat, becari de formació o voluntari. Aquest aprenentatge aconseguit durant l’estada a l’empresa és reconegut acadèmicament. L’alternança entre la formació teòrica al centre i la formació pràctica en les empreses augmenta en gran mesura la motivació i el rendiment dels alumnes, fent que aquests es mostrin molt satisfets i aconsegueixin resultats molt positius. Torna a aparèixer la figura de l'aprenent.

Què apendré durant el curs?

Aquests estudis capaciten per aplicar tècniques d'embelliment personal, manteniment de l’estètica personal pell, cos, mans i peus i aprendràs a comercialitzar serveis d'estètica, cosmètics i perfums, tot complint els procediments de qualitat i els requeriments de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental establerts en la normativa vigent.

  MP01. Tècniques d'higiene facial i corporal (198 hores)
  MP02. Maquillatge (165 hores)
  MP03. Depilació mecànica i descoloració del borrissol (99 hores)
  MP04. Estètica de mans i peus (132 hores)
  MP05. Tècniques d'ungles artificials (99 hores)
  MP06. Anàlisi estètica (99 hores)
  MP07. Activitats en cabina d'estètica (132 hores)
  MP08. Imatge corporal i hàbits saludables (99 hores)
 

  MP09. Cosmètics per a estètica i bellesa (132 hores)
  MP10. Perfumeria i cosmètica natural (66 hores)
  MP11. Màrqueting i venda en imatge personal (99 hores)
  MP12. Formació i orientació laboral (99 hores)
  MP13. Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)
  MP14. Anglès tècnic (99 hores)
  MP15. Síntesi (66 hores)
  MP16. Formació en centres de treball (350 hores)

Com hi accedeixo?

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixin algun dels requisits següents:

  Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria
  Haver superat el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà
  Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
  Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)
  Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
  Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys
  Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional antics PQPI mòdul C​
  Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior
 

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre en què es demana l'ensenyament en primera opció. 

Per assignar les places, les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació mitjana de l'ESO o dels estudis equivalents; les que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir d'un número de desempat, que s'obté per sorteig. 

Hi ha un 20% de places reservades per a l'alumnat que accedeix al cicle mitjançant una prova d'accés; les sol·licituds d'aquest alumnat s'ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova.

A què em podré dedicar un cop finalitzat?

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica que els permet accedir: 

  Al batxillerat
  A un cicle de grau superior del perfil professional d'Imatge personal


  Al món laboral, com a:
  Tècnic o tècnica esteticista en centres de bellesa i gabinets d'estètica
  Maquillador o maquilladora
  Tècnic o tècnica d'ungles artificials
  Tècnic o tècnica en depilació
  Tècnic o tècnica en manicura i pedicura
  Recepcionista en empreses estètiques
  Demostrador o demostradora d'equips, cosmètics i tècniques estètiques
  Agent comercial en empreses del sector
  Assessor i venedor o assessora i venedora en perfumeries i drogueries

Muchas gracias por vuestra profesionalidad, labor y apoyo ofreciéndonos esta gran oportunidad a través de los cursos del Inem. Así poder reubicar mi vida laboral siguiendo los pasos hacia mi corazón. Sois fantásticas.

Rosa Garcia, Curs ACORD MARC I SOC

INSCRIPCIONS

Ens pots trucar al 93 870 81 10 o escriure'ns a parcestudi@parcestudi.com