Cicle formatiu de grau superior estilisme I direcció de perruqueria

Cicle Formatiu Grau Superior
Tècnic/a de perruqueria i cosmètica capil·lar

Descripció
  Aquests estudis capaciten per dirigir i organitzar el desenvolupament dels serveis estètics, planificar i realitzar tractaments estètics relacionats amb la imatge i el benestar i aplicar tècniques estètiques hidrotermals, depilació i implantació de pigments, tot assegurant la qualitat, la prevenció de riscs laborals i la gestió ambiental.

 • 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics (1.650h centre educatiu i 350 centre de treball).
 • Aquest estudi substitueix el cicle Estètica (LOGSE).
Continguts
 • Aparatologia estètica (99 hores)
 • Estètica hidrotermal (165 hores)
 • Depilació avançada (99 hores)
 • Massatge estètic (165 hores)
 • Drenatge estètic i tècniques per pressió (165 hores)
 • Micropigmentació (132 hores)
 • Processos fisiològics i d'higiene en imatge personal (99 hores)
 • Dermoestètica (132 hores)
 • Cosmètica aplicada a l'estètica i el benestar (132 hores)
 • Tractaments estètics integrals (231 hores)
 • Projecte d'estètica integral i benestar (66 hores)
 • Formació i orientació laboral (99 hores)
 • Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)
 • Formació en centres de treball (350 hores)
Accés
Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • haver superat el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior (CAS) d'acord amb l'opció cursada,
 • tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi han de tenir, com a mínim, 19 anys l'any en què es fa la prova, o 18 anys, si tenen el títol de tècnic de la mateixa opció del cicle al qual volen accedir.
Tràmits
Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que accedeixen d'un cicle de la mateixa família.
Continuïtat
Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior o tècnica superior, que els permet accedir:

 • a qualsevol estudi universitari oficial de grau o
 • al món laboral, com a:
 • esteticista;
 • director tècnic o directora tècnica en empreses d'estètica, àrees d'imatge personal i balnearis;
 • tècnic o tècnica en tractaments estètics integrals;
 • especialista en tècniques d'hidroestètica;
 • tècnic o tècnica en micropigmentació;
 • tècnic o tècnica en depilació mecànica i avançada;
 • tècnic o tècnica en aparells d'estètica;
 • especialista en bronzejat mitjançant radiació ultraviolada;
 • tècnic o tècnica en massatges estètics;
 • tècnic o tècnica en drenatge limfàtic estètic;
 • treballador qualificat o treballadora qualificada en centres de medicina i cirurgia estètica;
 • tècnic o tècnica comercial;
 • assessor o assessora en estètica i cosmètica;
 • formador tècnic o formadora tècnica en estètica.

Sol·licita informació

He llegit i estic d'acord amb la política de privacitat