Grau Mitjà Perruqueria

Cicle Formatiu Grau Mitjà
Tècnic/a de perruqueria i cosmètica capil·lar

Descripció
Aquests estudis capaciten per fer la cura i l'embelliment del cabell, l'estètica de mans i peus i l'estilisme masculí, així com comercialitzar serveis i venda de cosmètics, complint els protocols de qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

 • Tenen una durada de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.
 • Aquest estudi substitueix el cicle Estètica personal decorativa (LOGSE).
Continguts
 • Pentinats i recollits (264 hores)
 • Coloració capil·lar (198 hores)
 • Cosmètica per a perruqueria (99 hores)
 • Tècniques de tall del cabell (165 hores)
 • Canvis de forma permanent del cabell (99 hores)
 • Perruqueria i estilisme masculí (66 hores)
 • Anàlisi capil·lar (99 hores)
 • Estètica de mans i peus (99 hores)
 • Imatge corporal i hàbits saludables (99 hores)
 • Màrqueting i venda en imatge personal (99 hores)
 • Formació i orientació laboral (99 hores)
 • Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)
 • Anglès tècnic (99 hores)
 • Síntesi (99 hores)
 • Formació en centres de treball (350 hores)
Accés
Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • haver superat el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans
 • de 25 anys,
 • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.
Tràmits
Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de l'ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que accedeixen a un cicle mitjançant la prova d'accés o el curs específic d'accés; les sol·licituds d'aquests alumnes s'ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova o al curs.
Continuïtat
Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica que els permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior (cal superar la prova d'accés),
 • al món laboral, com a:
 • perruquer o perruquera;
 • barber o barbera;
 • tècnic o tècnica en coloracions capil·lars;
 • tècnic o tècnica en canvis de forma del cabell;
 • tècnic o tècnica en tall de cabell;
 • tècnic o tècnica en postisseria;
 • tècnic o tècnica en manicura;
 • tècnic o tècnica en pedicura;
 • tècnic o tècnica o agent comercial d’empreses del sector;
 • recepcionista en empreses perruqueria;
 • demostrador o demostradora d’equips, cosmètics i tècniques de perruqueria.

Sol·licita informació

He llegit i estic d'acord amb la política de privacitat