Grau Mitjà Estètica

Cicle Formatiu Grau Mitjà
Tècnic/a en estètica i bellesa

Descripció
Aquests estudis capaciten per aplicar tècniques d'embelliment personal i comercialitzar serveis d'estètica, cosmètics i perfums, tot complint els procediments de qualitat i els requeriments de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental establerts en la normativa vigent.

 • Tenen una durada de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.
 • Aquest estudi substitueix el cicle Estètica personal decorativa (LOGSE).
Continguts
 • Tècniques d'higiene facial i corporal (198 hores)
 • Maquillatge (165 hores)
 • Depilació mecànica i descoloració del borrissol (99 hores)
 • Estètica de mans i peus (132 hores)
 • Tècniques d'ungles artificials (99 hores)
 • Anàlisi estètica (99 hores)
 • Activitats en cabina d'estètica (132 hores)
 • Imatge corporal i hàbits saludables (99 hores)
 • Cosmètics per a estètica i bellesa (132 hores)
 • Perfumeria i cosmètica natural (66 hores)
 • Màrqueting i venda en imatge personal (99 hores)
 • Anglès tècnic (99 hores)
 • Formació i orientació laboral (99 hores)
 • Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)
 • Síntesi (66 hores)
 • Formació en centres de treball (350 hores)
Accés
Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • haver superat el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.
Tràmits
Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre en què es demana l'ensenyament en primera opció.

Per assignar les places, les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació mitjana de l'ESO o dels estudis equivalents; les que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir d'un número de desempat, que s'obté per sorteig.

Hi ha un 20% de places reservades per a l'alumnat que accedeix al cicle mitjançant una prova d'accés; les sol·licituds d'aquest alumnat s'ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova.
Continuïtat
Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica que els permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior (cal superar la prova d'accés),
 • al món laboral, com a:
 • tècnic o tècnica esteticista en centres de bellesa i gabinets d'estètica;
 • maquillador o maquilladora;
 • tècnic o tècnica d'ungles artificials;
 • tècnic o tècnica en depilació;
 • tècnic o tècnica en manicura i pedicura;
 • recepcionista en empreses estètiques;
 • demostrador o demostradora d'equips, cosmètics i tècniques estètiques;
 • agent comercial en empreses del sector;
 • assessor i venedor o assessora i venedora en perfumeries i drogueries.

Sol·licita informació

He llegit i estic d'acord amb la política de privacitat